Lapsilisien sijoittaminen – hyvä idea vai ei?

Saastovinkit

Updated on:

Onko lapsilisien sijoittaminen järkevää?

Lapsilisien sijoittaminen on tänä päivänä trendikästä, ja yhä useampi sijoittaa tai suunnittelee sijoittavansa kuukausittaisen lapsilisän luodakseen lapselleen taloudellisen turvasataman.

Tämä kuitenkin jakaa mielipiteitä. Usean tutkimuksen ja kyselyn mukaan ylivoimaisesti suurin osa vanhemmista käyttää lapsilisän perheen pakollisiin menoihin ja hankintoihin. Vastaavasti vain noin 10 prosenttia säästää, ja vain muutama prosentti sijoittaa kuukausittaisen lapsilisän.

Lapsilisän kuukausittainen määrä on hieman alle 95 alkaen ensimmäisestä lapsesta, jonka jälkeen summa kasvaa per lapsi.

Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaanEuroa kuukaudessa
Ensimmäinen94,88
Toinen104,84
Kolmas133,79
Neljäs163,24
Viides ja jokainen seuraava182,69
Taulukko: kela.fi

Tässä artikkelissa pohdimme lapsilisien sijoittamisen hyviä ja huonoja puolia sekä vinkkejä niiden turvalliseen sijoittamiseen.

Ennen sijoittamista on tärkeä perehtyä sijoittamisen perusasioihin, ja vertailla eri palveluita ja sijoitusinstrumentteja. Sijoittamisessa piilee aina omat riskinsä, jote perehtymällä aiheeseen ja vertailemalla eri vaihtoehto

Lapsilisien sijoittamisen edut

Lapsilisien sijoittaminen on erinomainen keino kasvattaa varallisuutta lapsen tulevaisuutta varten. Nelinumeroinen summa vuodessa 17 vuoden ajan tuottaa fiksusti sijoitettuna mukavan potin.

Kun lapsi kasvaa riittävän vanhaksi, tarjoaa lapsilisien sijoittaminen erinomaisen keinon opettaa rahan merkitystä ja taloudellista vastuuta. Kun lopullinen sijoitussalkku luovutetaan lapselle hänen ollessa täysi-ikäinen, on hänellä valmis turvapuskuri ja hyvät lähtökohdat esimerkiksi opintoihin tai ensiasunnon hankkimiseen.

Miksi lapsilisien sijoittaminen on kannattavaa?

 • Korkoa korolle: Pitkän ajan sijoituksissa sijoitusten tuotot mahdollistavat ns. korkoa korolle -ilmiön. Pitkällä aikavälillä ilmiö kasvattaa pienesäkin alkupääomasta suuren potin.
 • Lapsen taloudellinen turvaverkko: Lapsilisien sijoittaminen voi luoda lapselle taloudellista turvaa tulevaisuudessa; esimerkiksi opintoihin, asunnon ostamiseen tai muihin tärkeisiin elämänvaiheisiin.
 • Taloudellisen vastuun oppiminen: Lapsilisien sijoittaminen on oiva keino opettaa lapselle sijoittamisen perusteita sekä taloudellista vastuuta. Sijoitusten kehittymisen seuraaminen vuosi vuodelta opettaa rahasta ja vastuullisuudesta, sekä kannustaa säästämään.vastuun.

Lapsilisien sijoittaminen haittapuolet

Lapsilisän pääasiallinen tarkoitus on auttaa lapsen kasvatuksen menoissa ja hankinnoissa. Lapsen kasvattaminen on kallista, joten kuukausittainen lapsilisä voi tulla usealla perheellä tarpeeseen menojen ja kulujen kattamiseen.

Kuten muussakin sijoitustoiminnassa, piilee myös lapsilisien sijoittamisessa omat riskinsä. Sijoittaminen ei ole koskaan varma rahanlähde, ja pienenkin riskin sijoituskohteissa piilee aina mahdollisuus sijoituksen arvon hupenemiselle.

Sijoitusten arvon heilahtelut voivat vaikuttaa merkittävästi lapsen tulevaisuuden taloudelliseen tilanteeseen.

Juridinen näkökulma – Tarvitseeko lapselle sijoittamiseen lupia?

Lapselle sijoittaminen ei tarvitse erillisiä lupia, paitsi jos kyseessä on erikoissijoitusrahasto tai muu sijoitusinstrumentti, joka ei ole julkisen kaupankäynnin kohde. Näissä tapauksissa vaaditaan maistraatin myöntämä lupa.

Lapselle sijoitettavat varat yleensä lapsen nimissä olevalla arvo-osuustilillä tai rahastoissa.  Vanhemmilla on oikeus hallinnoida sijoitettuja varoja ja tehdä sijoituspäätöksiä tiettyjen rajoitusten puitteissa.

Kuinka sijoittaa lapsilisät?

Lapsilisien sijoittaminen onnistuu parhaiten rahastojen tai osinko-osakkeiden kautta, joissa riski ja tuotto-odotus pysyvät maltillisina. Nykyään suosittuja sijoitusmuotoja ovat myös ETF-rahastot, joita on helppo ostaa pörssiosakkeiden tavoin. Jos haluat pelata sijoitusten kanssa varman päälle, on korkoa maksava säästötili myös varteenotettava vaihtoehto.

Koska kyseessä on pitkän ajan sijoitus suurella pääomalla, kannattaa lapsilisien sijoittamisessa välttää turhan riskialttiita sijoitusinstrumentteja.

Ennen lapsilisien sijoittamista on tärkeä määrittää selkeä sijoitusstrategia. Selkeä suunnitelma auttaa välttämään yleisimmät virheet ja hajauttamaan sijoitettua pääomaa fiksusti.

Toimiva strategia on investoida varat tasaisesti eri rahastoihin tai osinko-osakkeisiin. Älä sijoita koko pääomaa yhteen kohteeseen, vaan hajauta riskiä sijoittamalla useampaan eri kohteeseen. Helpoimmalla pääset, kun valitset valmiiksi hajautetut ETF-rahastot esimerkiksi Euroopan ja Yhdysvaltojen pörssi-indekseistä. Tasapainoksi voit myös valita maltillisemman tuoton (ja riskin) korkorahastoja, jotka sijoittavat osakkeiden sijaan valtionlainoihin.

Varteenotettavia sijoitusinstrumentteja ovat esimerkiksi ETF-rahastot ja indeksirahastot, joiden vuosittainen tuotto-odotus pyörii noin kuuden prosentin ympärillä. Kuusi prosenttia voi kuulostaa aluksi pieneltä, mutta korkoa korolle -ilmiön myötä todellinen tuotto nousee ajan myötä entistä suuremmaksi.

 • Luo selkeä suunnitelma
 • Hajauta sijoitus useampaan kohteeseen, ja mielellään myös maantieteellisesti
 • Vältä korkean riskin kohteita
 • Suosi ajallista hajauttamista: Se tulee luonnostaan, kun sijoitat lapsilisät kerran kuussa
 • Tähtää pitkän aikavälin tuottoon nopeiden tuottojen sijaan

Lapsilisien sijoittaminen – Hyvä idea vai ei?

Kannattaako lapsilisät sijoittaa? Tähän ikuiseen kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Lapsilisien pääasiallinen käyttökohde on lapsen kasvattamisen kulut, joten emme missään nimessä suosittele pihistelemään perusasioissa kuten vaatteiden tai ruuan hankkimisessa.

Jos lapsilisien sijoittaminen ei aiheuta taloudellisia ongelmia, voi sijoittamisella luoda vahvan taloudellisen tukiverkon lapsen tulevaisuutta ajatellen. Korkoa korolle -ilmiö mahdollistaa suuret tuotot pitkällä aikavälillä, jolloin kokonaispotti voi muodostua jopa kymmenien tuhansien eurojen suuruiseksi.

Vielä tähän loppuun lyhyt yhteenveto lapsilisien sijoittamisen hyvistä ja huonoista puolista. Lopullinen päätös lapsilisän sijoittamisesta on aina tilannekohtaista, johon vaikuttavat useat seikat.

Lapsilisien sijoittamisen hyvät puolet:

 • Mahdollistaa lapselle taloudellisen turvan tulevaisuudessa
 • Pitkän aikavälin sijoitus voi tuottaa mittavia voittoja
 • Erinomainen keino opettaa lapselle sijoittamisen ja rahankäytön perusteita sekä taloudellista vastuullisuutta

Lapsilisien sijoittamiset haittapuolet:

 • Kuten muussakin sijoitustoiminnassa, lapsilisien sijoittamisessa piilee omat riskinsä
 • Kuukausittaiset lapsilisät eivät ole käytettävissä lapsen kasvattamisen kuluihin ja menoihin
 • Sijoituksen arvon vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästi lapsen tulevaisuuden taloudelliseen tilanteeseen