Vältä nämä sudenkuopat ostaessasi asuntoa – Opas viisaaseen asuntokauppaan

Saastovinkit

Valkoinen omakotitalo aurinkoisissa maisemissa.

Asunnon ostaminen on yksi suurimmista taloudellisista päätöksistä, joihin ihmiset elämänsä aikana ryhtyvät. Se on myös prosessi, johon kietoutuu moninaisia riskejä, joita ostajan tulisi varoa tehdessään tärkeää päätöstään. Monet ostajat eivät – ehkäpä innoissaan – ota huomioon piileviä ongelmia, jotka voivat muuttaa unelmien kotiin investoimisen taloudelliseksi taakaksi.

Yksi merkittävä riski on vanhemmissa kiinteistöissä usein eteen tuleva viemäriremontti, joka voi aiheuttaa odottamattomia kuluja. Tämä on erityisen tärkeää ottaa huomioon, sillä viemäriremontti on usein kallis toimenpide, ja sen tarve saattaa paljastua vasta kaupanteon jälkeen. Siksi potentiaalisessa ostokohteessa tulisi tehdä huolellinen kuntotarkastus, jossa viemärijärjestelmän kunto selvitetään ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä.

Toinen yleinen ongelma voi olla valesokkeli, joka on rakennusteknillinen ratkaisu, mikä voi altistaa rakennuksen kosteusvaurioille. Valesokkeli on usein käytetty menetelmä vanhemmissa rakennuksissa, ja sen korjaaminen voi olla sekä kallista että aikaa vievää.

Myös öljylämmitys voi asettaa omat haasteensa, sillä sen modernisointi tai korvaaminen muilla lämmitysmuodoilla voi olla suuri kustannuserä, ja tulevaisuudessa öljylämmityksen käytöstä saattaa aiheutua lisää rajoituksia tai maksuja. Näiden tekijöiden huomioiminen ja niiden vaikutuksen arviointi ennen kauppaa voi säästää ostajaa tulevilta yllätyksiltä.

Ymmärrä asunnon ostamisen perusteet

Asunnon ostaminen on usein yksi elämän suurimmista taloudellisista päätöksistä, ja se vaatii huolellista harkintaa. Ostajan tulee ottaa huomioon niin asunnon fyysinen kunto kuin tulevat korjaustarpeetkin.

Rakennuksen kunto ja tulevat korjaustarpeet

Ennen tarjouksen tekemistä on kriittistä arvioida rakennuksen kunto. Kuntokartoitus ottaa huomioon rakenteelliset seikat kuten katon, perustukset ja erityisesti viemäriremontin tarpeen. Viemäriremontti, joka tunnetaan myös nimellä linjasaneeraus, voi olla kallis ja aikaa vievä prosessi, joten mahdollinen tarve sille tulisi selvittää etukäteen.

 • Tarkista:
  • Isännöitsijäntodistus: Ajantasainen tieto yhtiön taloudesta ja tulevista korjaustarpeista.
  • PTS (Pitkän tähtäimen suunnitelma): Mahdolliset tulevat remontit ja niiden ajankohdat.
  • Kosteusmittaus: Oleellista kosteusvaurioiden tunnistamiseksi.

Mitä ottaa huomioon?

Asuntoa ostaessa tulee olla tarkkana asiakirjojen suhteen. Näihin lukeutuvat asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys, taloyhtiön kunnossapitotarvelista sekä rakennuksen piirustukset ja aikaisempien remonttien dokumentaatio. Ehdollisessa ostotarjouksessa voi vaatia, että kauppa toteutuu vain, mikäli tietty ehto täyttyy – esimerkiksi rahoituksen saaminen tai oman asunnon myynti. Ostajan kannattaa myös ymmärtää, mitä asunnon ostaminen merkitsee taloudellisessa mielessä – investointiin kuuluu paitsi ostohinta myös mahdolliset tulevaisuuden korjaus- ja ylläpitokustannukset.

1. Asunnossa on vanhat viemärit

Vanhat viemärit ovat usein piilossa silmiltä, mutta ne voivat aiheuttaa suuria kustannuksia, jos ne ovat huonossa kunnossa. Henkeen pistävä haju tai tukokset voivat viestiä tarpeesta viemäriremontille. Kokonaisvaltainen viemäriremontti voi tuoda mukanaan jopa kymmenien tuhansien eurojen kustannuksen

Sukitus on Kustannustehokas vaihto viemäriremontille

Viemärin sukitus tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon viemäriremontille. Sukituksessa viemäriputken sisälle asennetaan uusi putki, joka kovetetaan paikalleen. Menetelmä on yleistynyt ja tarjoaa huomattavasti edullisemman vaihtoehdon perinteiselle remontille.

 • Edut:
  • Vähemmän rakenteellisia muutoksia
  • Nopeampi toteutus
  • Pienemmät kustannukset verrattuna putkien täydelliseen uusimiseen

Sukitus soveltuu lähes kaikkiin viemäriputkimateriaaleihin ja sitä voidaan toteuttaa Suomessa yleisesti käytössä oleville 50mm putkille ja sitä suuremmille.

2. Valesokkeli

Valesokkeli on rakennetyyppi, joka oli yleinen erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuissa pientaloissa. Valesokkelirakenteessa talon alimmainen osa, perusmuuri, on samalla tasolla tai jopa korkeammalla kuin sisäpinnan lattiataso.Valesokkeli altistaa rakennuksen kosteusvaurioille, sillä kosteudella on käytännössä vapaa pääsy alapohjan rakenteisiin.

Havaitseminen:

 • Tarkkaile, onko ulko-oven alareuna alempana kuin sokkelin yläreuna.
 • Etsi merkkejä vaurioista tai kosteuden tunkeutumisesta sokkelin ja seinärakenteen liitoskohdassa.

Riskit:

 • Valesokkeleiden ongelmat ilmenevät usein kosteus- ja homevaurioina.
 • Puutteellinen tuuletus ja eristys voivat johtaa kosteuden tiivistymiseen ja rakenteiden lahoamiseen.

Kuntotarkastus on olennainen, jos epäillään valesokkelin olemassaoloa. Ammattilainen osaa tunnistaa mahdolliset ongelmat ja arvioida korjaustarpeen. Kun ostetaan asunto tai talo, kannattaa myös tutkia rakennuksen dokumentaatio ja selvittää, onko korjaustoimia tehty tai tarvitaanko niitä. Asiantuntijan tekemä kuntotarkastus antaa tiedon siitä, millainen rakenteen kunto on ja mitä toimenpiteitä mahdollisesti tarvitaan.

3. Öljy- tai sähkölämmtiys

Asuntoa ostaessa on tärkeää kiinnittää huomiota lämmitysmuotoon, sillä se vaikuttaa merkittävästi asumiskustannuksiin. Erityisesti öljy- ja suora sähkölämmitys ovat tunnettuja korkeista käyttökustannuksistaan.

Kustannukset:

 • Öljylämmitys:
  • Hintataso vaihtelee öljyn markkinahinnan mukaan.
  • Lämminvesivarannon jatkuva lämmitys lisää energiankulutusta.
 • Suora sähkölämmitys:
  • Ei varausmahdollisuutta, mikä voi johtaa suuriin sähkölaskuihin kylminä kuukausina.
  • Hinta perustuu pörssisähköön

Öljylämmityksen korvaaminen tai rinnalle otettavat vaihtoehdot, kuten maalämpö tai ilmalämpöpumppu, voivat tuoda merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä. Myös sähkölämmityksen tehostamiskeinoja, kuten erilaisia lämpöpumppuja tai aurinkoenergiaa, kannattaa harkita.

Energiansäästöä edistävät toimenpiteet:

 • Eristys:
  • Lisäeristäminen pienentää lämmitystarvetta.
 • Ikkunoiden uusiminen:
  • Energiatehokkaat ikkunat vähentävät lämpöhävikkiä.
 • Älykkäät termostaatit:
  • Auttavat säästämään energiaa säätämällä lämpötilaa tarpeen mukaan.

Ostajan on siis pidettävä mielessä, että öljy- ja sähkölämmitys voivat olla kalliita lämmitysmuotoja ja harkittava, onko asunnossa mahdollista siirtyä tehokkaampaan ja taloudellisempaan lämmitysjärjestelmään.

Yhteenveto

Asunnon ostaminen on merkittävä taloudellinen sijoitus ja vaatii huomattavaa tarkkuutta. Ostajan on syytä varmistaa, että he ymmärtävät asuntokaupan prosessin, välttävät yleisimmät virheet ja ovat tietoisia kaikkiin asuntokauppoihin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista.

Asunnon ehdollinen ostotarjous: On oltava huolellinen ehdollisen ostotarjouksen laatimisessa. Tarjouksen olisi sisällettävä kaikki oleelliset ehdot ja se tulee muotoilla selkeästi.

Valppaus: Ostajan on suoritettava perusteellinen ennakkotarkastus ja tutustuttava kohteen kuntoon. Selonottovelvollisuus on ostajalla ja huolellinen tutustuminen kohteeseen voi säästää monelta ongelmalta.

 • Tutustuminen kohteen kuntoon
 • Oikeudelliset velvoitteet
 • Virheiden ja sudenkuoppien välttäminen

Vastuu: Täytyy ymmärtää, mitä ostaminen pitää sisällään – uudiskohteen ja käytetyn asunnon kaupassa on eroja. Osakehuoneistoa ostettaessa ostetaan hallintaan oikeuttavia osakkeita, ei itse asuntoa.

Huolellisuus, valmistautuminen ja perusteellinen ymmärrys ovat avainasemassa onnistuneen ja turvallisen asuntokaupan toteuttamisessa.